Ovocinárstvo v súlade s prírodou

Vysádzame ovocné stromy historických odrôd výlučne na semenných podpníkoch. Hlboko koreniace podpníky spolu s povýsadbovou starostlivosťou dávajú našim výsadbám potenciál dlhovekosti.

Varianty výsadby v našej ponuke sú výsledkom pozorovaní už založených sadov.
Tieto varianty vieme prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka a prírodného prostredia. Po osobnej konzultácii a návšteve lokality vieme zohľadniť lokálne využiteľné zdroje (organický hnoj a drevná štiepka) vo vašom okolí, čo prispeje k zníženiu ceny výsadby.
Zopár vybraných fotografií z výsadieb nájdete v galérií. 

 

NÁVRH VÝSADBY


Prvým krokom k prosperujúcemu ovocnému sadu je odborný návrh, ….(viac o návrhu).


REALIZÁCIA VÝSADBY

Čas výsadieb prichádza s vegetačným pokojom. Stromy vysádzame od konca októbra až do zamrznutia pôdy v decembri a na jar v mesiacoch marec a apríl. Pre urýchlenie samotnej výsadby môžeme predvýsadbové práce (príprava jám a oporných kolov) vykonať počas septembra a októbra. Bezprostredne pred sadením chystáme potrebný materiál a sadenice, aby sme urýchlili práce pri výsadbe na Vašom pozemku. V ponuke máme viac variantov výsadieb podľa pevnostných a estetických nárokov. Každý vysadený strom potrebuje v mladosti pevnú oporu, primeranú ochranu proti poškodeniu zvieratami a úpravu okolia sadenice mulčovaním.


POVÝSADBOVÁ STAROSTLIVOSŤ PRVÝCH 6 – 10 ROKOV

Výsadba stromu je len začiatok. Bez zvýšenej starostlivosti o sadenicu v prvých rokoch nemôžeme

očakávať životaschopný strom, ktorý dokáže využiť svoj potenciál dlhovekosti a plodnosti. Počas približne piatich rokov po výsadbe pestujeme pevnú kostru koruny, zároveň rezom podnecujeme bujný rast stromu. Povýsadbovým rezom tiež potláčame predčasnú plodnosť, ktorá by mladý strom vyčerpala. Samozrejmosťou je kontrola ochrany a ukotvenia sadenice pri poškodení. Každoročne je potrebné kontrolovať vôľu úväzkov. V neposlednom rade treba zabezpečiť bezprostredné okolie sadenice bez konkurencie rastlín a dodávanie organického hnojenia. (VIAC INFORMÁCIÍ V PRÍRUČKE)


 

STAROSTLIVOSŤ V ĎALŠÍCH ROKOCH

Po niekoľkoročnom zapestovaní korunky sa mladý strom, ktorý postupne prechádza do štádia rastu a plodnosti, stáva samostatným. To neznamená, že si nevyžaduje intenzívnu starostlivosť. Keď kmeň dostatočne zhrubne, môžeme odstrániť oporné koly. V prípade nebezpečenstva ohryzu kôry zverou treba kmeň ochrániť. Strom, ktorý prináša úrody, potrebuje výživu v podobe organického hnojenia. Taktiež je potrebné sledovať rast stromu a priebežne zabezpečovať presvetľovací a udržiavací rez (VIAC INFORMÁCIÍ V PRÍRUČKE).


VARIANTY VÝSADIEB

Po posúdení vhodnosti a potreby ochrany vysadeného stromu Vám vieme odporučiť správny variant výsadby. S narastajúcim tlakom hospodárskych zvierat alebo divej zveri potrebujeme posilniť zabezpečenie stromu pred poškodením. Nedostatočná ochrana sadenice často končí poškodením, prípadne až zničením mladého stromu. V ponuke máme viaceré varianty, ktoré sa líšia najmä mohutnosťou opory, typom použitého oplotenia a taktiež estetickým prevedením. Po obhliadke a vzájomnej dohode vieme poskladať vhodnú kombináciu práve pre Vás. Pri výbere používaných materiálov je pre nás dôležité environmentálne hľadisko, preto využívame čo najviac prírodných materiálov.


  • Výsadba ovocných krov

Ponúkame ju doplnkovo k výsadbe ovocných stromov. Podľa potreby vieme zabezpečiť aj ochranu proti ohryzu alebo poškodeniu, kým sa sadenica nezakorení a nezmohutnie. Samozrejmosťou je prihnojenie organickým hnojom, ktorý sa prekryje mulčovacou textíliou a drevnou štiepkou, vďaka čomu sa sadenica bez konkurencie iných bylín rýchlejšie zakorení a lepšie rastie.