Ovocinárstvo v súlade s prírodou

Variant výsadby určený pre lokality s pastvou hovädzieho dobytka, s potenciálnym ohrozením vysokou zverou a do horských oblastí s výskytom medveďa.

Popis použitých materiálov:

– kvalitná sadenica stromu vysokokmenného tvaru na silno rastúcom semennom podpníku,

– 3x oporný kôl z agátového alebo dubového dreva s prierezom 6×6 cm a dĺžkou 2,5 m, ktorý je pre zvýšenie trvanlivosti impregnovaný zelenou skalicou,

– 3x agátové alebo dubové latky  s profilom 3×6 cm, priskrutkované priečne ku kolom, ktoré zabezpečujú zvýšenú pevnosť opory,

– 3x úväzok z prírodného rozložiteľného materiálu pre pevné uchytenie sadenice k opornému kolu a ovčia vlna, ktorá slúži na ochranu kmienka pred oderom o kôl,

– odolné zvárané pletivo s priemerom drôtu 2 – 2,2 mm a výškou 2 m českej alebo talianskej výroby, ktoré po dohode môže byť nahradené ochranou z drevených latiek,

– 60 – 120 kg hnoja pre zabezpečenie výživy mladého stromu,

– 1 m2 mulčovacej textílie z prírodného materiálu a na povrch 0,1 m3 drevnej štiepky, ktoré bránia konkurencii iných rastlín v bezprostrednom okolí sadenice a zabezpečujú lepší rast stromu po výsadbe.