Ovocinárstvo v súlade s prírodou

Bielokarpatský ovocný poklad – ukážka z filmu

Obnova ovocných sadov
vo videu nájdete témy: výsadba ovocných stromov, rez koreňov, ako zatĺcť kôl, mulčovanie stromov, starostlistlivosť o ovocné stromy

Jarný rez marhúľ

vo videu nájdete témy: rez ovocných stromov, výchovný rez ovocného stromu, jarný rez marhúľ, presvetľovací rez

Jarný rez marhúľ II.

vo videu nájdete témy: rez ovocných stromov, výchovný rez ovocného stromu, jarný rez marhúľ, presvetľovací rez

Letný rez marhúľ – Šittov rez

vo videu nájdete témy: rez ovocných stromov, Šiitov rez marhúľ, výchovný rez ovocného stromu, presvetľovací rez, letný rez, skracovanie letorastov

Jesenné štepenie čerešní a višní

vo videu nájdete témy: jesenné štepenie, odber letorastov, odlistenie letorastov, štepenie ovocných stromov, štepenie spojkovaním, spojkovanie, kopulácia, anglická kopulácia, podpník, príprava podpníka

Odoberanie vrúbľov

vo videu nájdete témy: vrúble, odber vrúbľov, uskladnenie vrúbľov, záchrana starých odrôd, hruška Medovka

Zmladzovací rez

vo videu nájdete témy: rez ovocných stromov, zmladzovací rez ovocného stromu, zmladzovací rez jablone, ako zmladiť starý strom, zimný rez ovocných stromov, rez na konárový krúžok, rez na prevod, vlky

Škola rezu Jána Urbánka

Pozrite si tiež výborné videá od pána Jána Urbánka, skúseného praktika z Južnej Moravy.

Jarný rez marhúľ – bez Šittovho rezu v uplynulom roku

vo videu nájdete témy: rez ovocných stromov, výchovný rez, jarný rez marhúľ, skracovanie výhonov

Jarný rez marhúľ – s použitím Šittovho rezu v uplynulom roku

vo videu nájdete témy: rez ovocných stromov, výchovný rez, jarný rez marhúľ, skracovanie výhonov, reakcia na Šittov rez

Rez marhúľŠittov rez

vo videu nájdete témy: rez ovocných stromov, výchovný rez, letný rez marhúľ, skracovanie výhonov, presvetľovací rez

Rez broskýň – od výsadby do desiateho roku

vo videu nájdete témy: rez ovocných stromov, rez broskýň, povýsadbový rez výchovný rez, skracovanie výhonov, presvetľovací rez, pestovanie broskýň

Rez broskýň – rez stromu s dutou korunou

vo videu nájdete témy: rez ovocných stromov, rez broskýň, výchovný rez, skracovanie výhonov, presvetľovací rez, pestovanie broskýň

Rez hrušky

vo videu nájdete témy: rez ovocných stromov, rez hrušky, výchovný rez, skracovanie výhonov, presvetľovací rez, pestovanie hrušiek

,

Čerešňa – jarný rez

vo videu nájdete témy: rez ovocných stromov, rez čerešne, výchovný rez, skracovanie výhonov, presvetľovací rez, pestovanie čerešní

Štepenie – spojkovanie, plátkovanie, štepenie pod kôru

vo videu nájdete témy: štepenie, vrúbľovanie, spôsoby štepenia, spojkovanie, plátkovanie, štepenie pod kôru, odber vrúbľov

Očkovanie ovocných stromov – T-rez, Forkertov spôsob (chip budding)

vo videu nájdete témy: rozmnožovanie ovocných stromov, očkovanie ovocných stromov, odber letorastovMulčovanie ovocných stromov

vo videu nájdete témy: pestovanie ovocných stromov, mulčovanie ovocných stromov, starostlivosť o ovocné stromy, mulčovací materiál: slama, štiepka, drevné piliny

Hrdza hrušková

vo videu nájdete témy: choroby hrušiek, pestovanie hrušiek, hrdza hrušková, borievky, likvidácia prenášačov

Podpník pre oskorušu

vo videu nájdete témy: oskoruša, pestovanie oskoruší, podpík pre oskorušu, dula, oskorušový semenáč, štepená oskoruša, zlá afinita