Ovocinárstvo v súlade s prírodou

Cenník 2021

Výsadby:

Našim cieľom je vysadiť dlhoveké prosperujúce ovocné dreviny s potenciálom prinášať desaťročia, pri niektorých druhoch aj viac ako storočie ušľachtilé plody.
Precízne dbáme na dokonalú technológiu výsadby, vhodnosť druhov a odrôd do konkrétneho prostredia (znalosť pomológie a nárokov jednotlivých druhov) a povýsadbovú opateru o sadenicu po dobu 6 – 10 rokov (spočíva v kontrole úväzkov, ochrany, výžive a každoročnom výchovnom reze).

Cena je veľmi variabilná. Podieľajú sa na nej premenné ako variant výsadby, dostupnosť pozemku, pôda, možnosť samostatne si zabezpečiť mulčovací materiál, výkop a vzájomná dohoda.

1. Variant s jedným oporným kolom 90 € – 110 €
2. Variant s dvomi opornými kolmi 125 € – 150 €
3. Variant s tromi opornými kolmi 160 € – 185 €
4. Variant v prírodnom štýle 125 € – 145 €
5. Výsadba krov  33 € – 47 €

Suma zahŕňa materiál a celkovú výsadbu s úpravou okolia sadenice.
Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Ovocinárske vzdelávanie:

Kurzy venované prírodnému ovocinárstvu robíme už 9 rokov bez poplatku. Účastníci zvyknú venovať dobrovoľný príspevok lektorom a tak prejaviť vďačnosť za odovzdané praktické skúsenosti. Naše publikácie sú zdarma v elektronickom formáte.

Konzultácie, návrhy výsadieb: 

Pre optimálny výber a rozmiestnenie drevín je potrebná dôkladná analýza prírodných podmienok. Posudzujeme vlastnosti pôdy, dostupnosť vody, klímu a svetelné podmienky prostredia, orientáciu svahu k svetových stranám. Výsledný dizajn výsadby je výsledok súhry prírodných podmienok, estetického a funkčného hľadiska, opeľovacích pomerov a vašich predstáv.
Konzultácie a návrhy 25 €/h. Konzultácie robím v prípade ak u vás zakladáme sad.  

Rez ovocných drevín:

Odborný a citlivý rez. Jeho cieľom je vždy podporiť zdravotný stav dreviny. Stromy ošetrujeme rezom na základe biologických princípov, čo nemusí byť vždy v súlade  so zaužívanými predstavami. Využívame moderné arboristické postupy a japonské prerezávacie pílky , čo výrazne skvalitňuje prácu a šetrí čas.  Súčasťou služby „rez ovocných drevín“ je taktiež posúdenie zdravotného stavu drevín a poradenstvo. Zvyčajne sú zákazníci prekvapený, ako rýchlo stromy ošetríme. 

Cena za prácu v korune stromu 14 – 20 €/h

Pomologické mapovanie, inventarizácie drevín:

Venujeme sa pomológii historických odrôd jabloní a hrušiek, v  menšej miere tiež sliviek a čerešní. Mapovanie je terénny prieskum v období dozrievania plodov.  Zmapované jedince sú zamerané GPS prístrojom. Odobraté plody fotografujeme a priradíme k príslušným odrodám. Výsledkom je mapové dielo, obsahujúce pozície drevín v krajine, názov odrody (ak je zistený), fotografie plodov, stromu, prípadne dendrometrické parametre.

Cena od 15 €/h v teréne + vypracovanie mapového diela.

Cestovné:

Osobné auto: 0,30 €/km
Nákladné 3,5 t : 0,50 €/km
Cestujeme väčšinou z Moravského Lieskového
https://goo.gl/maps/gVUZFBcoLwS2