Ovocinárstvo v súlade s prírodou

Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty

 

  • historické (staré) a krajové odrody ovocných drevín
  • dlhoveké stromy štepené na semenných podpníkoch
  • pestované bez priemyselných hnojív a bez použitia nebezpečných chemikálií
  • vypestované v duchu udržateľného ekologického poľnohospodárstva

 

Záujem o výpestky – staré a krajové odrody :
skolkabielekarpaty@gmail.com
Predaj začína po 20. októbri, pretože stromy v škôlke musia vyzrieť pred vyoraním. 

Ľudovít Vašš: 0948 501 520
Ján Veselý: 0948 444 187

Predajné miesto Moravské Lieskové areál družstva.

 

 

Víkend otvorených parkov a záhrad. 
http://www.vopz.sk/park/2012-ovocna-skolka-biele-karpaty