Ovocinárstvo v súlade s prírodou

Predaj ovocných drevín jeseň 2021

!!!OZNAM!!! Pravidelný PIATKOVÝ PREDAJ výpestkov BOBUĽOVÉHO OVOCIA v kontajneroch je z dôvodu pracovnej špičky pri vyorávaní stromov POZASTAVENÝ. Všetku energiu venujeme príprave stromov, aby sme sa mohli stretnúť 29. októbra. Ďakujeme za pochopenie!

Predaj voľnokorenných ovocných stromov začne v piatok 29.OKTÓBRA a bude prebiehať až do decembra, resp. zamrznutia pôdy.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

KOMPLETNÁ PONUKA odrôd + cenník JESEŇ 2021:

PONUKA VÝPESTKOV BOBUĽOVÉHO OVOCIA + popis jednotlivých odrôd:

Predajné dni:

29. – 30. október
5. – 6. november
12. – 13. november
19. – 20. november
26. – 27. november

3. – 4. december

v čase od 8:30 do 16:30


Mimo hlavnej sezóny prebieha predaj len v stanovených dňoch a časoch, resp. po telefonickej dohode.

Mimo hlavnej sezóny je možné nakúpiť sadbu bobuľového ovocia v kontajneroch, smrekovcové koly, ochranné zvárané siete, úväzy a záhradnícke nožnice Lowe.

Telefonický kontakt:

Ján Veselý: 0948 444 187

Ľudovít Vašš: 0948 501 520

skolkabielekarpaty@gmail.com

V našej škôlke nájdete:

  • staré odrody ovocných drevín; krajové, historické, zabudnuté
  • dlhoveké stromy štepené na semenných podpníkoch
    pestované bez priemyselných hnojív a bez použitia nebezpečných pesticídov
  • vypestované v duchu udržateľného prírode blízkeho poľnohospodárstva
  • staré odrody jabloní aj do menších záhrad na podpníkoch M26, MM106
  • bobuľové ovocie, netradičné ovocné druhy
  • sadenice lesných drevín vhodné na výsadbu alejí a remízok (lipa, dub, jarabina brekyňa)
  • oporné koly z červeného smrekovca, ochranné pletivo, úväzky, biokompost, listnatá štiepka.

Tešíme sa na stretnutie s Vami! S výberom odrôd Vám radi poradíme.

Našu predajňu nájdete v obci Moravské Lieskové , v areáli poľnohospodárskeho družstva.

oporné koly z červeného smrekovca, ochranné pletivo, úväzky, biokompost, listnatá štiepka.