Ovocinárstvo v súlade s prírodou

2% z dane


Na čo budú slúžiť získané financie?

 • rozširovanie a údržbu genofondového sadu historických ovocných drevín, ktorý slúži ako
  Noemova archa pre stoviek odrôd
 • vytvorenie vzdelávacej záhrady poznania  ekologického ovocinárstva, ktorá bude
  priestorom pre verejné kurzy
 • na vytvorenie krátkych verejne dostupných video blogov „čo robiť aby záhrada hojnosti
  ovocia prinášala“

Ako poukázať 2% z dane našemu OZ Ovocná halúzka?

Ak ste zamestnanec:

 1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmu.
 2. Tu si stiahnite a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
  z príjmu:
Formulár 2% z dane na stiahnutie
 1. Do 30.4. doručte oba dokumenty osobne alebo poštou na Váš daňový úrad.

Ak ste firma:

 1. V daňovom priznaní za rok 2022, do kolonky „prijímateľ 2% z dane“ uveďte naše OZ:
  Ovocná halúzka
  S. Chalupku 1438/30
  911 01 Trenčín
  IČO: 52485595