Ovocinárstvo v súlade s prírodou

Tento variant je určený prevažne pre záhrady a oplotené pozemky bez prítomnosti pastvy zvierat.
Mierny tlak oviec je akceptovaný.

Popis použitých materiálov:

– kvalitná sadenica stromu vysokokmenného tvaru na silno rastúcom semennom podpníku,

– oporný kôl z agátového alebo dubového dreva  s prierezom 7×7 cm a dĺžkou 2,5 m, ktorý je
pre zvýšenie trvanlivosti impregnovaný zelenou skalicou,

– latka z agátového alebo dubového dreva s profilom 3×6 cm pre ukotvenie pletiva,

– 2x úväzok z prírodného rozložiteľného materiálu pre pevné uchytenie sadenice k opornému kolu a ovčia vlna, ktorá slúži na ochranu kmienka pred oderom o kôl,

– odolné zvárané pletivo s priemerom drôtu 2 – 2,2 mm a výškou 1 – 2 metre českej alebo talianskej výroby

– 60 – 120 kg hnoja pre zabezpečenie výživy mladého stromu,

– 1 m2 mulčovacej textílie z prírodného materiálu a na povrch 0,1 m3 drevnej štiepky, ktoré bránia konkurencii iných rastlín v bezprostrednom okolí sadenice a zabezpečujú lepší rast stromu
po výsadbe.