Ovocinárstvo v súlade s prírodou

Mapovanie historických ovocných odrôd prakticky

Pomologické mapovanie vykonávame v záhradách, sídlach, a taktiež vo vybraných častiach otvorenej krajiny. Vždy v období, keď dozrieva úroda.
Odoberáme vzorky plodov, fotografujeme, na základe pomologických znalostí a literatúry vykonávame určovanie plodov, dreviny zaznačujem GPS prístrojom a nakoniec vieme z výsledkov vytvoriť mapové dielo.

Určovanie odrôd na základe poslaných fotografií je možne iba pri odrodách, s ktorými sa bežne stretávame . Pre verné určenie odrôd je potrebné mapovať v teréne, vidieť stromy a ochutnať plody v ich ideálnej zrelosti. Takýto spôsob odkrývania tajomstva ovocného pokladu je pre nás veľkou radosťou.