Ovocinárstvo v súlade s prírodou
Boscova fľaša
Clappova maslovka
Dekanka Robertova
Hardyho maslovka
Charneuská
Koporečka
Lucasova
Madame Verté
Pastornica
Špinka
Wiliamsova