Ovocinárstvo v súlade s prírodou

Termíny predaja iba piatok a sobota od 9:00 – 17:00 :

16. – 17.  10. 
23. – 24.  10. 
30. – 31.  10.

Predaj ovocných drevín október a november 2020.

6. – 7.  11. 
13. – 14.  11. 
20. – 21.  11.

  • historické (staré) a krajové odrody ovocných drevín
  • dlhoveké stromy štepené na semenných podpníkoch
  • pestované bez priemyselných hnojív a bez použitia nebezpečných pesticídov
  • vypestované v duchu udržateľného prírode blízkeho poľnohospodárstva

Záujem o výpestky:

Email:
skolkabielekarpaty@gmail.com
Telefonický kontakt:
Ľudovít Vašš: 0948 501 520
Ján Veselý: 0948 444 187