Ovocinárstvo v súlade s prírodou

Naša filozofia


Sadárstvu sa venujeme najmä preto, že nás táto práca nesmierne napĺňa. Vidíme v nej veľký zmysel a pozoruhodný environmentálny i spoločenský dopad.

Do práce vkladáme svoje niekoľkoročné odborné znalosti a skúsenosti so snahou čo najlepšieho výsledku. Aby nami vysadené stromy rástli a dlhodobo prosperovali, aby kvitnúce ovocné koruny opäť zapĺňali panorámu, aby ošetrené staré ovocné klenoty ešte dlho okrášľovali krajinu svojou prítomnosťou, aby sa pestrosť chutí ovocných odrôd dostala na stoly jej obyvateľov.

Svoju prácu vnímame v širokom kontexte a dlhoveké ovocné sady vidíme ako možnosť prírode blízkej produkcie ovocia s nízkymi vstupmi. Pri plánovaní sadov zohľadňujeme postupujúcu zmenu klímy a zakladáme sady odolné klimatickým extrémom. Tie sa môžu stať významným zdrojom obživy v ťažko predpokladateľnej klimatickej i spoločenskej budúcnosti.

Staré čínske príslovie hovorí: „Najlepší čas na vysadenie stromu bol pred 20 rokmi, druhý najlepší je teraz.“

Toto príslovie si berieme za svoje a chápeme ho ako hodenú rukavicu, ktorú s plnou vážnosťou dvíhame.