Ovocinárstvo v súlade s prírodou
27 sep 2018

Samozber jabĺk

27.  september: od 10:00 až 18:00
Sad Španie Nová Bošáca

Zber odrôd: Jonatan, Boikovo, Red delicious, Sudetská reneta, …

Kontakt: 0950 217 248, 0948 501 520

Parkovanie: https://goo.gl/maps/HjjYh3Veyjy 48°52’31.2″N 17°48’44.4″E

Prineste si rebríky, oberáky, noše, košíky, debničky.

Jablká pestujeme v organickom pastvinnom sade bez používania postrekov a s prioritou ochrany prírody.