Ovocinárstvo v súlade s prírodou

Predaj ovocných drevín bude opäť prebiehať na JESEŇ 2022 (koniec októbra, november, december)

Predaj sadeníc bobuľového ovocia v kontajneroch spustíme v AUGUSTE je 2022.

Pripravujeme pre Vás jesenná ponuku odrôd. Čoskoro ju zverejníme.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

AKTUÁLNA PONUKA odrôd + cenník JAR 2022:

KATALÓG VÝPESTKOV BOBUĽOVÉHO OVOCIA + popis jednotlivých odrôd:
Katalóg má informatívny charakter. Dostupnosť odrôd si prosím overte v linku AKTÚALNA PONUKA odrôd, ktorý sa nachádza vyššie.Mimo hlavnej sezóny prebieha predaj len v stanovených dňoch a časoch, resp. po telefonickej dohode.

Mimo hlavnej sezóny je možné nakúpiť sadbu bobuľového ovocia v kontajneroch, smrekovcové koly, ochranné zvárané siete, úväzy a záhradnícke nožnice Lowe.

Telefonický kontakt:

Ján Veselý: 0948 444 187

Ľudovít Vašš: 0948 501 520

skolkabielekarpaty@gmail.com

V našej škôlke nájdete:

  • staré odrody ovocných drevín; krajové, historické, zabudnuté
  • dlhoveké stromy štepené na semenných podpníkoch
    pestované bez priemyselných hnojív a bez použitia nebezpečných pesticídov
  • vypestované v duchu udržateľného prírode blízkeho poľnohospodárstva
  • staré odrody jabloní aj do menších záhrad na podpníkoch M26, MM106
  • bobuľové ovocie, netradičné ovocné druhy
  • sadenice lesných drevín vhodné na výsadbu alejí a remízok (lipa, dub, jarabina brekyňa)
  • oporné koly z červeného smrekovca, ochranné pletivo, úväzky, biokompost, listnatá štiepka.

Tešíme sa na stretnutie s Vami! S výberom odrôd Vám radi poradíme.

Našu predajňu nájdete v obci Moravské Lieskové 737/1 , v areáli poľnohospodárskeho družstva.

oporné koly z červeného smrekovca, ochranné pletivo, úväzky, biokompost, listnatá štiepka.